Om oss

Laganda är viktig för oss och vi tror på teamet som en kraft för att ständigt utveckla oss. Vi är ett tekniskt drivet företag med en enastående bredd av produktionsprocesser, men de som utför hantverket som förvandlas till värdefulla lösningar för våra kunder är våra värdefulla medarbetare.

Genom att dela vår kunskap och erfarenhet med varandra i vårt dagliga arbete adderar vi ständigt innovation till våra lösningar.

Vår "Code of Conduct" är ett viktigt dokument och en guide för alla medarbetare för hur vi skall uppträda i olika situationer. Uppförandekoden visar tydligt vad som är ett önskvärt och icke önskvärt beteende. Läs hela vår Code of Conduct här

Code of Conduct för Affärspartners
Som affärspartner till oss är det mycket viktigt att ni följer vår uppförandekod. Läs och ladda ner dokument för Code och Conduct för affärspartner här