About

National Högsäter Performance Polymers AB strävar efter att vara en ansvarsfull arbetsgivare. Vi ska bedriva en ekonomiskt sund verksamhet med respekt för och hänsyn till mänskliga rättigheter, människors säkerhet och hälsa samt miljö.

Vår ”Code of Conduct” (uppförandekod) skall vara vår guide till hur vi ska uppföra oss i olika situationer. Koden visar var gränsen går mellan lämpligt och olämpligt uppförande. Läs hela vår Code of Conduct här