Om Oss

Framtidens gummiblandning Vi på jorden måste hushålla med våra ändliga resurser, som t ex. nafta/råolja, bättre än vi gör idag. National Sweden är stolta över att presentera en lösning som på riktigt förändrar gummibranschen. Återvunnet gummi är ett framsteg för miljön, men National Sweden väljer att ta ännu ett viktigt steg för miljön. Det gör vi genom att redan från början välja Eco/Bio Polymer och ingredienser som inte är nafta-baserade. National har även valt att inte använda återvunnet material i sitt ECO EPDM på grund av risken att få tillbaka redan avvecklade eller oönskade ingredienser i blandningen.

IVL Svenska Miljöinstitutet har analyserat vår gummiblandning och deras slutsats är att ”producera Eco EPDM istället för vanlig EPDM innebär en sänkning av klimatpåverkan med 35%”. Användandet av en delvis biobaserad EPDM men även ändring av receptet bidrar tillsammans till denna minskning av klimatpåverkan.

100% återvunnet i vårt Polyesterfiber Vårt polyesterfiber är tillverkat av 100% återvunnet PET, och vi har också en process för vårt produktionsavfall, så att vi håller den cirkulära processen igång.