Om Oss

Att arbeta tillsammans med våra kunder är viktigt för oss. Under den intensiva utvecklingsfasen är det vanligt att våra anställda arbetar på plats med kunder i specialteam. I vårt labb arbetar vi ständigt med att hitta nya innovativa lösningar, både vad gäller produkt- och materiallösningar för våra kunder.

Miljöarbetet är mycket viktigt för oss och vår processer för att utveckla nya miljövänliga material är väldokumenterade.