Om oss

Laganda är viktig för oss och vi tror på teamet som en kraft för att ständigt utveckla oss. Vi är ett tekniskt drivet företag med en enastående bredd av produktionsprocesser, men de som utför hantverket som förvandlas till värdefulla lösningar för våra kunder är våra värdefulla medarbetare.

Genom att dela vår kunskap och erfarenhet med varandra i vårt dagliga arbete adderar vi ständigt innovation till våra lösningar.

Att ta ansvar för att bedriva en miljömässigt hållbar och socialt ansvarstagande verksamhet är en självklarhet för oss. I vår Hållbarhetsrapport 2021-2022 beskriver vi hur vi arbetar med hållbarhet. Läs hela vår Hållbarhetsrapport r.

Vår "Code of Conduct" är ett viktigt dokument och en guide för alla medarbetare för hur vi skall uppträda i olika situationer. Uppförandekoden visar tydligt vad som är ett önskvärt och icke önskvärt beteende. Läs hela vår Code of Conduct här.

Läs gärna igenom vår Privacy Policy, genom att klicka på följande länk: Privacy Policy

Läs gärna vår Environmental & Energy Policy, genom att klicka på följande länk: Environmental & Energy Policy

Läs gärna vår Kvalitetspolicy, genom att klicka på följande länk: Kvalitetspolicy

Visselblåsartjänst Vår visselblåsartjänst erbjuder dig att konfidentiellt kommunicera misstankar om allvarliga missförhållanden och oegentligheter inom National Halmstad. Rapportera här