Material

Rubust EPDM

Framtidens gummiblandning stavas Rubust
Vårt lab-team har utvecklat en egen och miljövänligare EPDM blandning som heter Rubust. Rubust är inte bara en specifik EPDM blandning, utan består av en hel familj av EPDM blandningar med olika hårdheter och egenskaper som är anpassade till olika applikationer/kunder/processer.

Grundreceptet i Rubust innebär en CO2 minskning med 35% jämfört med våra traditionella EPDM blandningar, vilket gör att den står i en klass för sig själv sett ur ett miljömässigt perspektiv. Grundstenarna i uppbyggnaden av receptet är densamma inom hela Rubustfamiljen, men utifrån förfrågningar justerar vi receptet för att uppnå de egenskaper som kunden önskar. Välkommen att kontakta oss för mer info och förfrågningar!

IVL Svenska Miljöinstitutet har analyserat vår gummiblandning och deras slutsats är att ”producera Rubust EPDM istället för vanlig EPDM innebär en sänkning av klimatpåverkan med 35%”. Användandet av en delvis biobaserad EPDM men även ändring av receptet bidrar tillsammans till denna minskning av klimatpåverkan.