Material

Thermoplast

Vi bearbetar många av de material som finns på marknaden, nedan ger vi några exempel på vanligt material.

Termoplastiska elastomerer (PE, PP, TPE, ABS, ASA, PVC, PS, TPU, PETG, EVA)
Dessa material kan återvinnas, färgas och bearbetas som alla andra termoplaster. I många fall en direkt ersättning för gummi.

ASA, en mycket fin ersättning för PVC. Utmärkta processfunktioner. Bra UV-stabilitet.

Fördelar
100% återvinningsbart
Ingen lukt eller dimbildning
Fullständig färgfrihet

Ett perfekt material finns tillgängligt för alla applikationer / miljöer