Material

Tungskikt

Tungskikt används som ljuddämpning genom att material dämpar lågfrekvent ljud. Lamineras oftast ihop med en ljudabsorbent för att få bra ljudabsorption i hela frekvensområdet.

Mineralfyllda Polymerer
Visko-elastisk Termoplast
Ersätter bitumen och går att återvinna.
Vikt från 1,5 – 5 kg/m2.
Ger normalt bättre dämpning/vikt jämfört med bitumen.