Processer

Gummiblandning

National Halmstad producerar egna gummiblandningar. Det ger oss möjlighet att kontinuerligt utveckla kvaliteterna och förbättra de organiska blandningarna. Det största marknadssegmentet är fordonsindustrin. Andra viktiga segment är byggnad och konstruktion, energi, vattenkraft, flygindustrin, transportindustrin.


Gummiblandning process videoklipp