Tjänster

Sterilization (ETO)

Medicinska utrustningar steriliseras på olika sätt inklusive användning av fuktig värme (ånga), torr värme, strålning, etylenoxidgas, förångad väteperoxid och andra steriliseringsmetoder (till exempel klordioxidgas, förångad perättiksyra och kvävedioxid) .