Tjänster

Konsult hos kund

Vi eftersträvar alltid transparens och effektivitet i våra kundprojekt. För att ytterligare tillgodose kundens behov av tillgänglighet och insyn har vi i flera projekt en kontaktperson som vissa dagar arbetar på plats hos kunden. Det gör att samarbetet i projekten löper på smidigare och att förutsättningarna för ett effektivt projekt blir bättre.