Tjänster

Material-utveckling

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra material för att eliminera miljöskadliga ingredienser, samtidigt som vi arbetar med materialen för att även förbättra dess egenskaper.