Material

EPDM med lägre CO2

Med detta egenutvecklade material tar National Halmstad ett viktigt steg för miljön. Det gör vi genom att välja Eco/Bio Polymer och ingredienser som inte är petroleumbaserade i receptuppbyggnaden. Vi gjorde även valet att undvika att blanda in återvunna ämnen i RUBUST EPDM på grund av risken att ha okontrollerade eller oönskade ingredienser i materialet. Genom detta får vi full kontroll och uppnår 35 % mindre CO2-påverkan med färdigblandad produkt.