Material

Hållbarhetsrapport

Att ta ansvar för att driva en miljömässigt hållbar och socialt ansvarsfull verksamhet är en självklarhet för oss. Samhällets, kundernas, myndigheters och omvärldens förväntningar är att vi aktivt och över tid genomför förbättringar för att förbättra vår hållbarhetsprestation inom de aspekter där vi har möjlighet att påverka. Kraven har aldrig varit starkare än nu. Detta sporrar oss att se nya möjligheter och ger energi i vårt förbättringsarbete. Inte minst ser vi konkurrensfördelar inom förbättringsområden där vi nått goda resultat.

Läs vår Hållbarhetsrapport här.