Processer

Produktion i renrum

Vi producerar inte enbart extruderade slangar, rör och profiler i renrum. Vi monterar, förpackar och etiketterar även komplexa produkter för medicinteknisk användning. Vi har tre ISO class 8 klassificerade renrum som erbjuder en variation av processer. Vi har både manuella och helautomatiska monteringsprocesser där produkterna testas och kvalitetssäkras.

* Helautomatisk montering
* Etikettering
* Förpackning
* Svetsning
* Kvalificering av sterilbarriär
* Förpackningslösningar
* Sterilisering med Ethyleneoxide - EO genom underleverantör
* Mikrobiologiska kontroller
* Endotoxinkontroll
* Partikelkontroller
* Registrerade hos FDA som kontraktstillverkare

Exempel på produkter
Extruderade rör, sprayrör i en mängd olika termoplastmaterial i våra renrum för medicinsk sektor.