Material

Cirkulär succé i Gent

I National Gents anläggning har vi skapat en extremt hållbar materialslinga. Vi tar hand om allt polyesterfiberavfall och lämnar tillbaka det till vår fiberleverantör som i sin tur återanvänder det i nästa produktionsomgång. På detta sätt bidrar vi till en hållbar produktion för oss och våra kunder!