Material

Kork

Kork är ett mycket intressant material, både ur ett hållbarhetsperspektiv men även pga av dess goda egenskaper.

Ett enda korkträd kan binda upp till 800 000 kg co2 under sin ca 200-åriga livstid. Det gör materialet till ett mycket miljövänligt alternativ för produkttillverkning.

Grundläggande egenskaper
Låg vikt, låg densitet. (200—350 kg/m3) jmf: Aluminium (2700 kg/m3)
Mycket goda termiska egenskaper, Termiskt isolerande.
God vibrations-, stöt-och ljudisolerande egenskaper.
Impermeabelt för vätskor och gaser.
Hög temperaturtålighet (kring 250⁰ C).
Naturligt flamskyddat. (UL 94 V0)
Elastiskt och komprimerbart, med goda sättningsegenskaper.
Möjligt att återvinna, via ”densitetsbad” även för flera kompositmaterial.
Innehåller både lignin och suberin (korkämne, biopolymer), goda naturliga bindemedel och starkt hydrofobisk polymertyp.
Utmärkt i kyla, med bibehållna egenskaper.